Elaborări metodice

Metodologia de urmărire a traseului profesional al absolvenților învățămîntului profesional tehnic

Aprobarea Ministerul Educației al RM a Metodologia de urmărire a traseului profesional al absolvenților învățământului profesional tehnic