Elaborări metodice

ÎNDRUMAR PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DIPLOMĂ

Îndrumarul a fost reexaminat și recomandat de Consiliul metodico-ştiinţific al Centrului de excelență în economie și finanțe din Chişinău, pr. verb. nr. 5 din 10.03.2017