Elaborări metodice

Organizarea şi desfăşurarea practicii ce anticipează probele de absolvire

Ghidul a fost reexaminat și recomandat de Consiliul metodico-ştiinţific al Centrului de excelență în economie și finanțe din Chişinău, pr. verb. nr. 5 din 10.03.2017