Secția Contabilitate

Şef  secţie: Braniște Silvia

str. Miron Costin, 26/2;
2068 Chişinău;
tel. 373 22 443 223; 

Silvia Braniste

Mesajul şefului de secţie

Stimaţi vizitatori,

O profesie  este definită prin cunoştinţe, aptitudini, atitudini şi comportament, menite sa asigure standarde înalte de profesionalism şi calitate.

Deci, vă  salut şi vă îndemn să asiguram împreuna unitatea valorilor în profesia contabilă,  să dăm dovadă de etică şi profesionalism în acţiunile noastre.

Vă urez succese mari!

Şef secţie  Silvia Braniște,
master in Management Educaţional

 

Obiective generale pentru anul de învăţământ 2016 – 2017:

1. Adaptarea activităţii secţiei la prevederile Ghidului managementului calității în învățământul profesional tehnic și a  Strategiei de evaluare internă a calității.

2. Valorificarea oportunităţilor de asigurare a calităţii educaţiei în colegiu în conformitate cu practicile europene.

3. Contracararea fenomenelor negative în mediul şcolar. 

4. Dezvoltarea parteneriatelor la nivel intern şi extern.

 

Obiective specifice:

1. Monitorizarea procesului instructiv-educativ în scopul realizarii planurilor de învăţământ;

2. Realizarea activităţilor organizatorice, motivaţionale şi de evaluare în scopul perfecţionării procesului instructiv-educativ;

3. Managementul relațiilor de parteneriat şi de dialog social cu părinţii, psihologul, reprezentanții mediului de afaceri, ONGuri, poliţia etc în vederea susţinerii unui învăţămâmânt axat pe înalta performanţă;

4. Eficientizarea metodelor de monitorizare şi consiliere a profesorilor debutanţi în contextul realizării potențialului profesional;

5. Contracararea cazurilor de violenţă, abuz şi alte fenomene negative şi implicarea persoanelor vizate (diriginţi, profesori, părinţi, psihologul, poliţia);

6. Antrenarea elevilor în diferite activităţi educaţionale şi civice. 

 

Secţia "Contabilitate" administrează efectivul de elevi care studiază la profilul "Economie", specialitatea 1810 Contabilitate 

Specializări: "Contabilitate" şi "Impozite și percepere fiscală";

Catedra "Contabilitate şi  Analiză Economică" este catedra de profil pentru specialitatea Contabilitate.

Cele mai bune grupe la secție:

 1. CON 1502G – diriginte Lidia Popescu
 2. CON 1401G -  diriginte Liliana Inculeț
 3. CON 1505G - diriginte Daniela Tîrsînă

Elevii cu cele mai frumoase rezultate la sectia Contabilitate:

 1. Gîscă Mădălina, grupa CON 1503G
 2. Miron Maria, grupa CON 1405G  
 3. Cojocaru Daniela,  grupa CON 1503G
 4. Diacenco Margareta, grupa CON 1405G
 5. Sorchicean Ana,  grupa CON 1502G
 6. Ivasiuc Irina, grupa CON 1501G
 7. Livițchi Maria, grupa CON 1501G
 8. Trofim Iuliana, grupa CON 1504G
 9. Vasilașcu Irina, grupa CON 1405G
 10. Sîrbu Adelina, grupa CON 1405G
 11. Stratu Antonina grupa CON 1501G
 12. Buga Victoria, grupa CON 1502G
 13. Luchian Ilona, grupa CON 1401G
 14. Frunza Liliana, grupa CON 1404G
 15. Meleștean Beniamin, grupa CON 1403G
 16. Macari Valeria, grupa CON 1402G
 17. Leca Anastasia, grupa CON 1401G
 18. Cenușa Mariana, grupa CON 1405G
 19. Batrîncea Mihaela, grupa CON 1402G
 20. Mariț Valentina, grupa CON 1402G

Pentru mai multe detalii referitoare la procesul didactic de la specialitatea "Contabilitate", vizitaţi  situl Catedrei "Contabilitate şi Analiză Economică"