Profesori

Afonschi Ala

Disciplinele predate

 • Bazele contabilității
 • Contab. financiară II
 • Contab. în comerț
 • Contab. financiară I
 • Contab. managerială

Cabinet: 416

Date personale

afonschi.ala@cfbc.md

Educație și formare

 • 23.01.2013 - Cursuri de formare continuă la specialitatea "Științe economice"
 • 21.12.2012 - Cursuri de formare la specialitatea Informatică
 • 22.11.2012 - Certificat pentru participarea la masa rotundă "Succesul și eșecul școlar.Pârghii în realizarea performanțelor elevilor"
 • 30.08.2012 - Conferirea gradului didactic unu la specializarea Contabilitate, Certificat  pentru participarea la Seminarul "Atestarea cadrelor didactice în baza noului Regulament de atestare"
 • 10-12.01,11.02.2011 - Curs tematic de perfecționare "Formarea de competențe prin strategii didactice interactive", realizat de CE PRO DIDACTICA
 • 02.10-20.10.2010 - Curs de perfecționare în cadrul firmei "StilConstruct" în domeniul contabilității
 • 2006- Conferirea gradului didactic doi la specializarea Contabilitate
 • 09.01-12.02.2003 - Cursuri de perfecționare la specialitatea psihopedagogie
 • 13.11.2011- Conferirea gradului didactic doi , la specializarea Disciplini economice, Contabilitate
 • 03.2001-01.04.2001 - Cursuri de specializare la Universitatea "Dunărea de Jos"  , Galați, România
 • august 2010 - Seminar "Contabilitatea managerială"
 • 14-25 aprilie 1997 - Seminat în cadrul programului East-West Management
 • 1991-1996 - Academia de Studii Economice din  Moldova , specialitatea "Contabilitate și control "

Experiență profesională

 • 1996 - prezent - Profesor de contabilitate, Colegiul Financiar Bancar , Chișinău

Abilități personale

 • Abilități de lucru la calculator(Microsoft Office, 1C "Contabilitate", Power Point, Internet)
 • Abilități de comunicare
 • Înaltă capacitate de efort , dinamism 
 • Responsabilă , sociabilă, punctuală, flexibilă, tolerantă

Altele

 • Limbă maternă - română , Rusa -fluent, Franceza - fluent
 • Bonus - Dorința de muncă

Orarul lecțiilor

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
I-----
II-----
III-----
IV-----
V-----
VI-----
VII-----