Profesori

Bologan Lilia

Disciplinele predate

 • Educația civică

Date personale

bologan.lilia@cfbc.md

Educație și formare

 • 2010: Cursuri de perfecţionare la disciplina „Educaţie civică” la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, or. Chişinău
 • 2008: Cursuri de perfecţionare la psihopedagogie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, or. Chişinău
 • 2003: Curs de organizare a lucrului cu petiţiile şi adresările cetăţenilor la Academia de Administrare Publică
 • 1995-1996: Curs de activitate de secretariat şi birotică, calificarea secretar-referent, Centrul de Instruire şi Asistenţă Economică, ASEM
 • 1991-1992: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, facultatea de perfecţionare a organizatorilor din învaţamântul public, specialitatea psiholog şcolar
 • 1981-1986: Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo”, facultatea filologie, specialitatea limba şi literatura rusă şi pedagogia.
 • 1971-1981: şcoala medie nr. 2, or Sângerei

Experiență profesională

 • 2004-prezent: Colegiul Financiar-Bancar or. Chişinău, profesaoră
 • 2002-2003: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă, specialist principal
 • 1998-2001: Departamentul Relaţii Interetnice şi Funcţionarea Limbilor, specialist principal
 • 1986-1995: Şcoala medie nr. 1, s. Mândreşti, r-nul Teleneşti, profesoară.

Orarul lecțiilor

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
I-----
II-----
III-----
IV-----
V-----
VI-----
VII-----