Noutăți

Raport activitate financiar al Fundației Colegiului Financiar-Bancar pentru anul 2014

Sold în cont la 01.01.2014 - 136 290 lei

Venituri în anul 2014 - 456 810 lei,
inclusiv contribuţiile elevilor, prestare servicii, sponsorizări, proiecte - 3 775 lei

Cheltuieli în anul 2014 – 291 716 lei
Sold în cont la 01.01.2015 - 301 384 lei

Descifrarea cheltuielilor efectuate în 2014:

Comision bancar 1 272 lei
Instalare geamuri în sala de lectură 11 495 lei
Mobilă pentru săli de studii şi birouri 12 415 lei
Plată spectacole Ginta latina 8 500 lei
Plăţi salariale (Conducerea artistică „Cireşarii”, „Cetina” contabilul Fundaţiei , premii în concursul „Profesorul anului,” remunerarea diriginţilor, ajutor material veteranilor Colegiului) şi cheltuieli aferente acestora 137 370 lei
Procurări de flori pentru diverse evenimente 2 874 lei
Pachet servicii Internet 13 400 lei
Achiziţii Tehnică de calcul şi periferice 35 070 lei
Procurări Materiale de construcţii, echipamente 39 225 lei
Cheltuielui seminare, simpozioane şi alte activităţi 13 140 lei
Turneul internaţional de fotbal şi servicii excursii pentru delegaţia polonă 6 640 lei
Servicii foto 365 lei
Climatizor biroul 324 9 950 lei
Total 291 716 lei
Sold la 01.01.2015  301 384 lei

Comentarii la subiect: