Noutăți

Mesajul directorului Colegiului Financiar-Bancar cu ocazia deschiderii anului şcolar 2015 - 2016

Dragi elevi, profesori, părinţi!

Iată-ne astăzi în faţa unui nou început de anşcolar,   eveniment  încărcat de emoţii pentru toţi cei care păşesc treptele şcolii – elevi, profesori, părinţi. Inceputul fiecarui an şcolar reprezinta o bucurie şi o provocare pentru fiecare dintre noi în ceea ce priveste competiţia şi munca, cunoasterea şi disciplina, încrederea şi speranţa, în ansamblu- educaţia. Mi-aș dori să existe cuvinte care să își păstreze prospețimea și noutatea în a defini educația, speranțele și idealurile ei fără să ne  încorsetăm în tipare care să umbrească  emoțiile şi  sentimentele noastre de semnificațiile lor autentice. Orice început de an școlar trebuie să fie un timp inaugural, reluarea unui ciclu educațional  încadrat atât de organic în universul cunoaşterii.

Ne regăsim în acest univers implicit prin  Colegiul Financiar-Bancar,   pentru că  el este locul fundamental al devenirii noastre, locul în care ne întâlnim cu ceilalţi, depăşim propriile individualităţi şi singurătăţi, învăţând lecţia comunicării, a deschiderii spre cei din jur, dar şi spre marele univers. Colegiul înseamnă, în egală măsură, cunoaştere, ştiinţă, cultură, dar şi morală, spiritualitate, dragoste.

Pornimpe acest drum  al  cunoaşterii de pe poziţii diferite: cei proaspăt  înmatriculaţi  sunt lastartul unei noi etape de viaţă, pe parcursul cărei vor afla lucruri noi ,  vor dobândi noi deprinderi şi vor învăța să înveţe , ceilalţi elevi vor continua să  promoveze semestre, ani de studii,  dar toţi împreună vom şti să ne bucurăm de succesele obţinute şi să  învingem dificultăţile apărute  prin tenacitate, perseverenţă şi sete de cunoaştere, or, drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii.

Continuăm proiecte, idei, dar trebuie să fim mereu creativi, deschiși, critici și novatori prin ceea ce conturăm în lumea educației, în ipostaza de profesori,  elevi sau părinţi care valorizează și resemantizează fiecare etapă parcursă.

Valoarea acestui adevăr va creşte în timp, or, Colegiul nostru, ca şi întreg sistemul de pregătire profesională, se află la începutul unor transformări de mare importanţă şi anvergură, în care ne vom implica cu toţii, şi, fiind conştienţi că o bună pregătire profesională înseamnă un efort şi o datorie  care ne revine tuturor – administraţiei, cadrelor didactice, părinţilor  şi în special  vouă , elevilor, înţelegem că viitorul societăţii noastre depinde în mod decisiv de calitatea pregătirii cetăţenilor săi.

Instituţia noastră dispune de potenţialul şi tradiţiile caracteristice unei şcoli  de prestigiu , iar realizările confirmate  de-a lungul timpului conferă Colegiului  nostru un loc de frunte în învățământul profesional din republică.De pe poziţiile zilei de azi în instituţia noastră cuvântul cheie este cu siguranţă termenul "perspec­tivă", care invocă implicit viitorul. Strategia Colegiului se bazează pe conceptul de schimbare într-o lume a globalizării şi competiţiei şi care vine să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării noastre în condiţiile afirmării societăţii bazate pe cunoaştere. 

Îndemnul meu pentru anul  nou de Învăţământ este să avem admiraţie pentru şcoala noastră. Să o considerăm ca o cetate în care locuitorii săi sunt iubitori, minunaţi şi frumoşi. Să o apărăm, să gândim pozitiv, să credem că suntem utili şi să ne bucurăm pentru ceea ce suntem.

Stimaţi colegi !Avem misiunea şi responsabilitatea de a persevera pentru o poziţie de notorietate între colegiile din republică, promovată prin gradul înalt de educaţie şi formare profesională pentru discipolii noştri. Să mergem în continuare împreună cu cei pentru care activăm, pe calea  fortificării instituţiei noastre, în speranţa că la finele anului să avem constatarea datoriei împlinite. În faţa acestei responsabilităţi uriaşe, îndemnul pentru fiecare dascăl este să nu renunţe la a investi în vieţile elevilor cunoaştere, valori şi idealuri înalte, să nu se lase influenţaţi de vremuri, ci să se ridice deasupra lor, să fie biruitori şi demni, modele vrednice de urmat pentru discipolii lor.

Dragi părinți, în faţa aceleiaşi responsabilităţi, invitaţia noastră pentru d-voastră este să vă implicaţi activ în educaţia copiilor, să fi-ţi  prezenţi în viaţa Colegiului, alături de profesori   şi să contribuiţi lapromovarea unui parteneriat  pentru educaţie activ, , stabil şi de lungă durată, pentru că doar astfel vor căpăta viabilitate speranţele noastre comune  în rezultatul scontat - un astfel de nivel al pregătirii, care le va garanta absolvenţilor noştri un viitor sigur printr-un loc de muncă   bine plătit şi uşor de găsit.

Astfel, Colegiul Financiar – Bancar trebuie să devină o comunitate, în care toţi să se simtă importanţi şi necesari, iar spiritul colaborării, a respectului faţă de cei din jur, tendinţa spre calitate şi performanţă să devină pilonii centrali  în activitatea noastră.

Într-un cuvânt, avem multe de făcut, iar 1 septembrie este punctul de pornire pentru perioada imediat următoare. Vom  reuşi în continuare împreună numai dacă vom păstra ritmul, dacă vom fi perseverenţi, dacă vom selecta permanent  priorităţile, dacă vom fi responsabili  în tot ceea ce întreprindem.

Să ne urăm reciproc succese într-un an şcolar prolific şi important! 

Comentarii la subiect: