Noutăți

Rezultatele Olimpiadei Zonale la Informtică între colegii, Zona Sud-Centru

 

În urma analizei rezultatelor participanților, Comisia de Verificare a Rezultatelor Olimpiadei Zonale la Informatică a hotărât:

 

  A acorda locul I participanților:

 

Gurduza Vasile

Colegiul Financiar- Bancar din or. Chişinău

Anul de studii III

Mașurceac Serghei

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Anul de studii II

Mîțu Nicolai

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

Anul de studii I

 

 A acorda locul II participanților:

 

Golban Cristian

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Anul de studii III

 

 A acorda locul III participanților:

 

Zgîrvaci Andrei

Colegiul Financiar- Bancar din or. Chişinău

Anul de studii III

 

 A acorda mențiuni participanților:

 

Plămădeală Dumitru

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Anul de studii II

Rotaru Pavel

Colegiul Industrial- Pedagogic din Cahul

Anul de studii II

Cernei Valeriu

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Anul de studii I

Mînzat Cristian

Colegiul de Microelectronică și Tehnică de Calcul

Anul de studii I

 

        Peședintele comisiei:                                            Corlat Sergiu

        Membrii comisiei:                                                 Braicov Andrei    

                                                                                  Globa Angela  

 

          

 

Comentarii la subiect: