Noutăți

Mugurii performanțelor au căpătat conotație națională

      Luna martie este perioada de desfăşurare a olimpiadelor republicane pe discipline şcolare. Colegiul Financiar-Bancar a delegat la aceste concursuri elevii caştigători ai etapei zonale. Deşi mai dezavantajaţi în raport cu elevii liceelor teoretice prin numărul mai redus de ore şi amplasare specifică a disciplinelor în planul de învăţământ, elevuii noştri au reuşit să se afirme şi la nivel republican. Astfel,  Flocosu Inesa, gr. FP 1106 G şi Grigoriţă Elena, gr. CB 0907 G au obţinut respectiv diplomă de gradul trei/menţiune  la limba şi literatura română (şcoala alolingvă), iar Fediuc Victor, FP 0911G a obţinut o diplomă de menţiune, la o distanţă infimă de locul trei. Felicitări sincere premianţilor noştri pentru aceste performanţe remarcabile şi noi succese pentru viitor!.

Comentarii la subiect: