Noutăți

Aliniere la standarde Europene

      La 16 mai Colegiul Financiar-Bancar a fost coorganizator şi gazda unui seminar republican, care a întrunit reprezentanţii tuturor colegiilor care au specialităţi cu profil economic. Conţinuturile seminarului au fost axate pe modernizarea planurilor de învăţământ şi programelor de studii  în baza noilor cerinţe curriculare, axate pe competenţe. Comunicările făcute de Vera Sârbu, director-adjunct al Colegiului, Revilia Ciornâi şi Claudia Plămădeală, sefi-catedre, Lia Sclifos, metodist la Colegiul de Construcţii, intervenţiile prompte ale   reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Maria Holban şi Larisa Efros, multiplele întrebări şi răspunsurile pe potrivă  au atribuit  evenimentului în cauză un caracter constructiv şi prodigios. 111

Comentarii la subiect: