Noutăți

Mesajul directorului cu ocazia deschiderii anului şcolar 2012-2013

Dragi elevi, profesori, părinţi!

     Sunt convins că noi toţi astăzi suntem prizonierii benevoli ai aceluiaşi  sentiment revelatoriu  şi înălţător de deschidere a unui nou  an şcolar. Mă bucur să-mi revăd colegii plini de forţă, energie şi convingere în realizarea unor noi performanţe în acest nou an şcolar. Ne dorim cu toţii să multiplicăm eforturile colectivului de cadre didactice întru consolidare capacităţii instituţionale ale  Colegiului nostru în a persevera pentru o poziţie de notorietate între colegiile din republică. Vă consider, stimaţi colegi, deopotrivă, oameni ai timpului nostru şi arhitecţi ai timpurilor viitoare. Această condiţie este pentru dumneavoastră o mare responsabilitate pentru că obligă la o atitudine proactivă în plan reformator, la o mentalitate a schimbării pozitive întru eficacitate, performanţă şi – dacă vreţi –umanism mai puţin filosofic şi mai pragmatic în actul formării complexe pe care îl presupune educaţia.Activăm cu toţii într-un domeniu, care încă nu este tratat, atât de guvernare, dar şi de restul societăţii pe măsura importanţei ce îi revine. Cu atât mai valoros este ataşamentul nostru faţă  de această nobilă profesie, şi care, în pofida tuturor vitregiilor, continuă să fie argumentul nostru principal  atât în activitatea profesională cât şi în dăinuirea noastră ca personalitate. Vă doresc, dragi colegi, un an şcolar plin de împliniri profesionale şi personale. Să mergem în continuare împreună cu cei pentru care activăm, pe calea  consolidării instituţiei noastre, în speranţa că la finele anului să avem constatarea datoriei împlinite. Stimaţi elevi!  1 septembrie este o sărbătoare cu predilecţie pentru voi şi mesajul meu vine în primul rând  proiectat pe emoţiile şi aspiraţiile voastre. Sunteţi la vârsta când deschiderea   de an şcolar este un motiv de reflecţie pentru ceea ce înseamnă şcoala. Şi dacă susţineţi teza că Şcoala este principala sursă a performanţei viitoare, iar rezultatele bune la învăţătură sunt cea mai solidă bază pentru ca această performanţă viitoare să se întâmple, ascensiunea voastră profesională şi socială de viitor se va produce în mod cert şi consolidat. Suntem conştienţi cu toţii că o bună pregătire profesională înseamnă un efort şi o datorie pe care ne-o asumăm cu toţii – administraţia, cadre didactice, părinţi şi voi , elevii. Acesta este punctul de plecare în a înţelege că viitorul societăţii noastre depinde în mod decisiv de calitatea pregătirii cetăţenilor săi.  Noi circumscriem tendinţei de a schimba fundamental modul în care se face educaţia, punând elevul în centrul întregului proces, aşa cum solicită o societate modernă, orientată spre cunoaştere. Colegiul nu este şi nu trebuie să fie o fabrică de diplome, ci trebuie să formeze pe viitorii oameni maturi într-un sistem de valori puternice şi pe care să îi pregătească pentru activitate într-un spaţiu economic, social, cultural şi educaţional cu adevărat european. În acest context vă dorim dragi elevi, să vă simţiţi bine în şcoala noastră, să aveţi curajul, perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi sintagma de călăuză în toate situaţiile. Nu uitaţi că educaţia autentică şi performantă se bazează pe democraţie, libertate, toleranţă, respect faţă de cei din jur şi bunul simţ ca valori fundamentale. Stimaţi părinţi! Rezultatele instituţiei noastre vă aparţin , deopotrivă şi D-voastră,  or, finalitatea instruirii rămâne comună pentru toţi cei implicaţi – un astfel de nivel al pregătirii, care le va garanta absolvenţilor noştri un viitor sigur printr-un loc de muncă   bine plătit şi uşor de găsit. Atât noi, profesorii, cât şi dumneavoastră, părinţii, luptăm pentru acelaşi vis: acela de a-i face fericiţi, sănătoşi şi întelepţi pe copiii nostri, de a-i educa pentru a putea extrage forţa din fragilitate, zâmbet din lacrimi, experienţa de viata din succese şi înţelepciune din eşecuri. Astfel, Colegiul Financiar – Bancar trebuie să devină o comunitate, în care toţi să se simtă importanţi şi necesari, iar spiritul colaborării, a respectului faţă de cei din jur, tendinţa spre calitate şi performanţă să devină pilonii centrali  în activitatea noastră. Într-un cuvânt, avem multe de făcut, iar 1 septembrie este punctul de pornire pentru perioada imediat următoare   Să ne urăm reciproc succese şi într-un ceas bun !

Comentarii la subiect: