Noutăți

Mesajul directorului Colegiului Financiar-Bancar cu ocazia deschiderii anului şcolar 2013 - 2014

Dragi elevi, profesori, părinţi!

    Iată-ne astăzi în faţa unui nou început. Pentru unii va fi startul unei noi etape de viaţă, pentru alţii va fi continuarea   acesteia,  pe parcursul cărei promovăm semestre, ani de studii, , avem succese , ne bucurăm, uneori întâmpinăm dificultăți pe care le învingem prin tenacitate, perseverenţă şi sete de cunoaştere, or, drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Pe acest drum ne angajăm împreună, voi, dragi elevi și noi profesori.Locul binecuvântat în care ne desfășurăm activitatea este Colegiul. Aici aflați lucruri noi , vă lărgiți orizontul , dobândiți noi deprinderi , învățați să învățați , să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a defini ce vreti de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. Este necesar  să înțelegem cu toţii un adevăr cunoscut :  trebuie de  învățat nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață, iar noi, profesorii, vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie. Noi dorim să vă sădim în suflete încrederea şi respectul pentru valorile umane fundamentale :   binele și adevărul, iubirea şi speranța, munca, încrederea şi responsabilitatea. Suntem conştienţi cu toţii că o bună pregătire profesională înseamnă un efort şi o datorie pe care ne-o asumăm cu toţii – administraţia, cadre didactice, părinţi şi voi , elevii. Acesta este punctul de plecare în a înţelege că viitorul societăţii noastre depinde în mod decisiv de calitatea pregătirii cetăţenilor săi. Instituţia  în care activăm cu toţii  este un lăcaș de prestigiu , pentru că de-a lungul timpului Colegiul  nostru și-a castigat un loc de frunte în învățământul profesional din republică. A fi astăzi elev la Colegiul  Financiar-Bancar este o onoare , dar și o responsabilitate: cinstea de a fi printre cei buni , responsabilitatea de a fi la înălțimea exigențelor și de a duce mai departe bunul nume al Colegiului  nostru. Nu mă îndoiesc că toți ve-ți face lucrul acesta, iar garanţie este nu numai potenţialul material-didactic  şi  uman  de care dispunem, dar şi continuitatea generaţiilor, or, în Colegiu astăzi  regăsim  copiii şi chiar nepoţii celor care şi-au pornit cariera profesională de succes de pe băncile instituţiei noastre. Colegiul nostru este înzestrat cu tot ce necesită un învățamânt modern de calitate : mobilier ergonomic ,  biblioteca bogată, care vă așteaptă să-i descoperiți tainele , calculatoare de untimă generație,  corp profesoral bine pregătit , animat de dragostea pentru profesie și axat pe performanţă.Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție. Stimaţi colegi ! V-am considerat mereu,  deopotrivă, oameni ai timpului nostru şi arhitecţi ai timpurilor viitoare.Ne dorim cu toţii să multiplicăm eforturile colectivului de cadre didactice întru consolidarea capacităţii instituţionale a  Colegiului nostru în a persevera pentru o poziţie de notorietate între colegiile din republică. Să mergem în continuare împreună cu cei pentru care activăm, pe calea  fortificării instituţiei noastre, în speranţa că la finele anului să avem constatarea datoriei împlinite. Dragi părinți,  rezultatele instituţiei noastre vă aparţin , deopotrivă şi D-voastră,  or, finalitatea instruirii rămâne comună pentru toţi cei implicaţi – un astfel de nivel al pregătirii, care le va garanta absolvenţilor noştri un viitor sigur printr-un loc de muncă   bine plătit şi uşor de găsit. Vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă in putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră. Vă rugam sa fiți alături de noi ,să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră .Vă rugăm să răspundeți chemărilor școlii pentru că fără o relație strânsă școală-familie este greu să atingem nivelul de performanţă, spre care aspirăm cu toţii.      Astfel, Colegiul Financiar – Bancar trebuie să devină o comunitate, în care toţi să se simtă importanţi şi necesari, iar spiritul colaborării, a respectului faţă de cei din jur, tendinţa spre calitate şi performanţă să devină pilonii centrali  în activitatea noastră. Într-un cuvânt, avem multe de făcut, iar 1 septembrie este punctul de pornire pentru perioada imediat următoare. Să ne urăm reciproc succese şi într-un ceas bun ! 

Comentarii la subiect: