Noutăți

Seminare de instruire organizate de Banca Naţională a Moldovei

    Seminare de instruire organizate de Banca Naţională a Moldovei Recent, în colegiul Financiar-Bancar au avut loc 2 seminare de instruire cu tematica: ”Activitatea Băncii Naționale a Moldovei”(03.10.2013) şi “Politica monetară a Băncii Naționale a Moldovei”(07.10.2013). Aceste activităţi au fost  organizate în comun cu Şeful Secţiei comunicare şi raportări din cadrul Departamentului Politică monetară şi cercetări ai Băncii Naţionale a Moldovei dna Popova Adelina şi catedra „Economie şi Finanţe a CFBC. Banca Naţională a Moldovei  acordă o importanţă majoră comunicării, informând elevii CFBC despre  activitatea sa, principiile, factorii determinanţi şi interdependenţele dintre procesul inflaţionist şi fenomenele macroeconomice ce stau la baza deciziilor şi acţiunilor BNM. În Republica Moldova succesul strategiei de ţintire directă a inflaţiei este condiţionat de ancorarea anticipărilor inflaţioniste şi, prin urmare, de credibilitatea Băncii Naţionale a Moldovei, promovarea unei politici coerente de informare a publicului este prioritară pentru autoritatea monetară. La seminare au participat elevii anului III şi IV de la specialitatea Finanţe. Auditoriul a avut prilejul să se informeze de aspectele principale ale politicii monetare,  supravegherea  instituţiilor financiare,  emisiunea monetară, balanţa de plăţi, evoluţia indicatorilor monetari ai Republicii Moldova etc.  


Comentarii la subiect: